Uzņēmums sniedz apsaimniekošanas pakalpojumus. Apsaimniekošanu piedāvājam veikt gan komercobjektiem, gan arī dzīvojamām ēkām.

 

Apsaimniekošanas ietvaros tiek piedāvāts arī komerctelpu aprīkošana un apmēbelēšana.